Zespół Aspergera – przyczyny, objawy, diagnostyka i terapia

Monika Grudzińska
01 września 2021, 08:00

Zespół Aspergera – przyczyny, objawy, diagnostyka i terapia

Umów wizytę
Błażej Pazera
14 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (5 ocen)
14 zrealizowanych wizyt
Umów teleporadę
Konsultacja już w 15 minut
Zespół Aspergera (ang. Asperger’s syndrome, AS, ZA) to całościowe, łagodne zaburzenie rozwoju zawierające się w spektrum autyzmu. Jego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Po raz pierwszy opisał je Hans Asperger w 1944 roku, a termin Asperger’s Syndrome został użyty w 1981 roku w publikacji Lorny Wing. Dziś to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób wieku dziecięcego. Dużo częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek.
Zespół Aspergera – przyczyny, objawy, diagnostyka i terapia
Zespół Aspergera (ang. Asperger’s syndrome, AS, ZA) to całościowe, łagodne zaburzenie rozwoju zawierające się w spektrum autyzmu. Jego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Po raz pierwszy opisał je Hans Asperger w 1944 roku, a termin Asperger’s Syndrome został użyty w 1981 roku w publikacji Lorny Wing. Dziś to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób wieku dziecięcego. Dużo częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek.
Przyczyny zespołu Aspergera
Specjaliści są zdania, że u podłoża zespołu Aspergera, jak i innych zaburzeń spektrum autyzmu leżą nieprawidłowości neurologiczne i zaburzenia w rozwoju płodowym. Choć dokładna przyczyna nie jest do końca ustalona, do najczęściej wymienianych należą:
 • czynniki genetyczne (uwarunkowane genami znajdującymi się na chromosomach 3, 4, 11 i genem EN2 na chromosomie 7). Co istotne, dziedziczona jest nie tyle podatność na autyzm, ile skłonność do wystąpienia spektrum zaburzeń.
 • wiek ojca powyżej 40. roku życia,
 • urazy okołoporodowe,
 • uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego), dziecięce porażenie mózgowe,
 • toksoplazmoza, poważne infekcje.
Nie ma dowodów naukowych wskazujących na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowaniem szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce a występowaniem autyzmu.
Objawy syndromu Aspergera
Objawy syndromu Aspergera ograniczają lub upośledzają codzienne funkcjonowanie. Pojawiają się między innymi:
 • trudności w zakresie umiejętności społecznych, upośledzenie interakcji społecznych, nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie, brak empatii, problem z tworzeniem więzi emocjonalnych,
 • zaburzenia mowy i języka: opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny język ekspresyjny, sztywna i pedantyczna mowa, ograniczenie w rozumieniu żartów, przenośni i metafor,
 • trudności w komunikacji niewerbalnej: ograniczone gesty, skąpa ekspresja twarzy, dystans fizyczny, zachwianie rozumienia bliskości do innej osoby, unikanie kontaktu wzrokowego lub nadmierne wpatrywanie się w inne osoby, nieumiejętność w odczytywaniu mowy ciała innych osób,
 • zawężone, specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym zainteresowaniem jedną dziedziną,
 • ograniczona elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego,
 • ograniczone, wąskie i powtarzające się zachowania oraz rutynowe wykonywanie pewnych czynności,
 • zwiększona wrażliwość na bodźce, na przykład hałas, mocne światła i smaki, a także faktury materiału.
Zaburzenie to nie wiąże się z nieprawidłowościami rozwojowymi czy niskim ilorazem inteligencji. Osoby z syndromem Aspergera mają bardzo dobrze rozwinięte zdolności poznawcze i potencjał intelektualny.
Ponieważ zespół Aspergera opiera się głównie na wycofaniu i problemach z aklimatyzacją w społeczeństwie, nie musi przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Osoby z łagodniejszą odmianą ZA, z powodu swoich niezwykłych zainteresowań, częściej uchodzą za ekscentryków niż za osoby zaburzone.
Diagnoza zespołu Aspergera
Choroba występująca w wieku wczesnodziecięcym zazwyczaj jest rozpoznawana między 3. a 8. rokiem życia, najczęściej u dzieci, które rozpoczynają edukację w szkole. Zdarza się, że osoby z zespołem Aspergera diagnozowane są w wieku dojrzewania lub w dorosłości.
Głównymi kryteriami różnicującymi zespół Aspergera od innych zaburzeń autystycznych jest brak opóźnienia rozwoju mowy oraz innych istotnych zaburzeń, które uniemożliwiają komunikację oraz typowy rozwój poznawczy.
Diagnoza ZA opiera się na objawach w trzech sferach:
 • relacje społeczne,
 • komunikacja,
 • stereotypowe zachowania.
Klasyfikacja ICD-10, która jest oficjalnie obowiązującą w Polsce, wyodrębnia zaburzenia „wewnątrz” spektrum, w tym również zespół Aspergera. Z kolei najbardziej aktualna klasyfikacja używana do diagnozowania (klasyfikacja DSM-V) nie wyróżnia zespołu Aspergera jako osobnej jednostki. Traktuje go jako część spektrum autyzmu. Oznacza to, że specjaliści nie używają w diagnozie nazwy zespół Aspergera, ale pojęcia spektrum autyzmu.
Terapia syndromu Aspergera
Ponieważ zespół Aspergera nie jest chorobą, a zaburzeniem, nie mówi się o leczeniu, a terapii. Ta ma pomóc przystosować się do życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
W przypadku zespołu Aspergera wyróżnia się kilka metod terapeutycznych. To:
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • psychoterapia metodą behawioralno-poznawczą,
 • terapia behawioralna,
 • terapia metodą kognitywną,
 • leczenie farmakologiczne (wdraża się je, gdy pojawiają się choroby dodatkowe).
Każda forma terapii musi być poprzedzona szczegółową diagnozą postawioną przez psychologa lub oligofrenopedagoga. Przeprowadza się ją na wielu płaszczyznach.
Umów teleporadę
Konsultacja już w 15 minut

Umów wizytę u psychiatry
Specjalizacja lub nazwisko lekarza, miasto
Dziś
26.10
Jutro
27.10
czw.
28.10
pt.
29.10
sob.
30.10
Termin:
od dziś (26.10)
Zakres cen:
Do 100 zł
100 - 150 zł
150 - 200 zł
Powyżej 200 zł
Płeć lekarza:
kobieta
mężczyzna
Pokaż tylko:
lekarze pracujący w szpitalu
lekarze dziecięcy
Oceny:
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
( )
(*)
(*)
(*)
( )
( )
(*)
(*)
( )
( )
( )
(*)
( )
( )
( )
( )
Błażej Pazera
14 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (5 ocen)
14 zrealizowanych wizyt
od 170,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95, WROCŁAW
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego PROFEMED Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95 (SKY TOWER)
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95, WROCŁAW
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED – Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95 (SKY TOWER)
Rafał Jaźwiński
28 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (8 ocen)
28 zrealizowanych wizyt
od 170,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95, WROCŁAW
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego PROFEMED Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95 (SKY TOWER)
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95, WROCŁAW
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED – Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95 (SKY TOWER)
Zamów teleporadę od 59 zł
Przemysław Nejno
26 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (9 ocen)
26 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
Mariusz Bartyzel
1 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (1 ocen)
1 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
Kamil Chorążka
26 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (26 ocen)
26 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED – Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2 / róg Łowicka
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
Krzysztof Kubiak
26 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (9 ocen)
26 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
Tomasz Piss
2 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (1 ocen)
2 zrealizowanych wizyt
od 250,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95, WROCŁAW
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego PROFEMED Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95 (SKY TOWER)
Andrzej Pilarczyk
7 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (3 ocen)
7 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
KOPERNIKA 21/2, WARSZAWA
PF Warszawa - Kopernika 21/2
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
Sylwia Banaczyk-Miłońska
22 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (12 ocen)
22 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
RONDO ONZ 1, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa - Rondo ONZ 1
Szymon Brodziński
40 zrealizowanych wizyt
4.0(*) (*) (*) (*) ( ) (21 ocen)
40 zrealizowanych wizyt
od 199,00 zł
Pokaż terminy w lokalizacjach:
NARBUTTA 83/U2, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa ul. Narbutta 83 lok. U2
RONDO ONZ 1, WARSZAWA
HARMONIA Poradnia Zdrowia Psychicznego Grupa LUX MED / PROFEMED Warszawa - Rondo ONZ 1