Dr n. med. Anna Wieczorkiewicz - Płaza
Pracuje w szpitalu
Średnia ocen wg popularnych serwisów:
5.0
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(6 ocen)
10 rezerwacji w ostatnim czasie
Umów wizytę
O lekarzu
Dr n. med. Anna Wieczorkiewicz-P?aza posiada specjalizacje w dziedzinie pediatrii, któr? uzyska?a w 2012 roku oraz nefrologii dzieci?cej, uko?czon? w 2016 roku. Jest absolwentk? Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 2000 roku. Cztery lata pó?niej otrzyma?a tytu? doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Lublinie. Jest cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieci?cej. Do?wiadczenie zawodowe zdobywa mi?dzy innymi w Klinice Nefrologii Dzieci?cej w Lublinie. Zajmuje si? diagnoz? i leczeniem osób zmagaj?cych si? z wadami uk?adu moczowego, nietrzymaniem moczu czy infekcjami uk?adu moczowego.Wykonuje badania USG uk?adu moczowego u dzieci.
Umów wizytę
Nefrologia dziecięca
Wiek pacjenta