Lek. Joanna Juszczyńska
Pracuje w szpitalu
Średnia ocen wg popularnych serwisów:
4.0
(*)
(*)
(*)
(*)
( )
(5 ocen)
16 rezerwacji w ostatnim czasie
Umów wizytę
O lekarzu
Lek. Joanna Juszczyńska studia medyczne ukończyła w 2005 roku, posiada specjalizację z zakresu radioterapii onkologicznej, pełni funkcję starszego asystenta w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli i jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Zajmuje się radioterapią monitorowaną obrazem IGRT (Image Guided Radiotherapy), stereotaktyczną radiochirurgią wewnątrzczaszkową, radioterapią paliatywną z wykorzystaniem zaawansowanych technik oraz wyznaczaniem obszarów napromienianych na podstawie fuzji z badaniem rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CT. Ponadto jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz autorem cyklu wykładów „Anestezjologia w onkologii”, które są skierowane do lekarzy w trakcie specjalizacji.
Umów wizytę
Radioterapia