Mgr Magdalena Podolska
Średnia ocen wg popularnych serwisów:
0.0
( )
( )
( )
( )
( )
(13 ocen )
24 rezerwacji w ostatnim czasie
Umów wizytę
O lekarzu
Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w Warszawie, gdzie zdobyłam szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie psychologii klinicznej oraz transportu. Tytuł magistra uzyskałam w zakresie Psychologii Klinicznej Osób Dorosłych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK). Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. W Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie przeszłam szkolenie specjalistyczne – Reedukacja kierowców – metodyka, kadry, skuteczność. Pracowałam w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie gdzie prowadziłam terapie indywidualne pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości i seksualnymi. W Szpitalu Specjalistycznym MSWiA (Oddział Nerwic) w Otwocku prowadziłam terapie indywidualne z pacjentami z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, osobowości i z zaburzeniami nerwicowymi. Uczestniczyłam i organizowałam zajęcia grupowe w zakresie podstaw treningu asertywności. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią prowadziłam zajęcia grupowe z psychoedukacji, umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych, interpersonalnych. W Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią udzielałam indywidualnych konsultacji osobom w podeszłym wieku z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy udzielałam wsparcia i porad psychologicznych dla osób przystępujących do egzaminów teoretycznych i praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Prowadziłam szkolenia dla egzaminatorów pod kątem kultury przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy a także szkolenia dla kierowców przekraczających przepisy ruchu drogowego. Udzielałam wsparcia psychologicznego dla osób pragnących skorzystać z porady przed egzaminami, którym trudno poradzić sobie ze stresem podczas egzaminów, chcących odnaleźć przyczyny swoich niepowodzeń, osób będących w różnych trudnych sytuacjach życiowych, po traumatycznych przejściach.
Umów wizytę
Psycholog